Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu jedná v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze pro realizaci obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním těchto údajů

Vaše osobní údaje v žádném případě neposkytneme v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávky a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, identifikaci Vaší platby bankovním převodem nebo ke správnému dodání zboží.

Kupující má právo písemně vyjádřit svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě provozovatel internetového obchodu tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

Informace o zpracování osobních údajů – objednávkový formulář

 1. 1. Společnost IDEA nábytek, s.r.o. se sídlem Evropská 675, 664 42, Modřice, IČO 48907847, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11214 (dále jen „správce“ nebo „prodávající“)) zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:
  - jméno a příjmení,
  - adresa,
  - e-mail,
  - telefonní číslo,
  - platební údaje

 2. 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, odbavení objednávky a další plnění ze smlouvy Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b). Prodávající dále zpracovává uvedené osobní údaje za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Pro tento účel budou osobní údaje uchovány a zpracovávány po dobu 10 let od realizace poslední části plnění smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení.

 3. 3. V případě, že zvolíte možnost uhrazení kupní ceny formou splátek, zpracovává výše uvedené osobní údaje, které jste zadali do formuláře pro objednávku, společnost BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, se sídlem Karla Engliše 3208/5, 150 00, Praha – Smíchov, jako další správce osobních údajů.

 4. 4. Na e-mailovou adresu budou kupujícímu zasílány novinky a obchodní sdělení a tyto osobní údaje budou zařazeny do databáze pro zasílání obchodních sdělení, nebude-li toto zpracování kupující odmítnuto. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu na e-mailovou adresu e-reklamace@idea-nabytek.cz proklikem na odkaz v obchodním sdělení odhlásit. E-mailová adresa a telefonní číslo budou za tímto účelem Správcem zpracovány po dobu 10 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 5. 5. Zpracování osobních údajů provádí prodávající, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  - Poskytovatelé přepravních služeb,
  - Poskytovatel účetního software, společnost STORMWARE, s.r.o., se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01, Jihlava, IČ 25313142,
  - Poskytovatel účetního software – artipa software, společnost Radim Doležal, se sídlem Nový Malín 606, 788 03, IČ 76283291,
  - Poskytovatel eshopového řešení, společnost ZONER software, a.s., se sídlem Nové sady 583/18, Star Brno, 602 00, Brno, IČ 49437381,
  - Poskytovatel marketingových služeb, společnost Mailkit s.r.o., se sídlem Novákových 970/41, 180 00, Praha 8, IČ 26449901;
  - Poskytovatel marketingového software, společnost CC Data spol. s r.o., se sídlem Blattného 2315/10, 158 00, Praha 5, IČ 64582761,
  - Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 6. 6. Zpracovatelé osobních údajů

  Google Analytics
  Účel: zlepšování webu a našich marketingových kampaní
  Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
  Zpracovávané OÚ Google Analytics dále používají anonymizovanou IP adresu, rozlišení obrazovky, typ zařízení, prohlížeč, zemi, preferovaný jazyk uživatele, cookies (viz níže).
  Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
  Doba zpracování: Data jsou Google Analytics 3 uložena 50 měsíců, v Google Analytics 4 jsou data uložena 14 měsíců
  Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
  Podmínky zpracování https://policies.google.com/technologies/ads

  Google Optimize
  Účel: zlepšování webu - A/B testování a personalizace
  Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
  Zpracovávané OÚ stejná data jako pro Google Analytics
  Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
  Doba zpracování: data uložena 14 měsíců
  Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
  Podmínky zpracování https://policies.google.com/technologies/ads

  Hotjar
  Účel: získávání analytických dat pro zlepšování webu
  Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
  Zpracovávané OÚ cookies, anonymizovanou IP adresu, rozlišení obrazovky, typ zařízení, prohlížeč, zemi, preferovaný jazyk uživatele. Tyto údaje Hotjar ukládá v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Hotjar ani my nikdy nepoužíváme cookies pro identifikaci konkrétních osob nebo pro propojení dat s konkrétním uživatelem.
  Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
  Doba zpracování: data uložena 1 rok
  Zpracovatel: Hotjar Limited, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
  Podmínky zpracování https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

  Google Ads
  Účel: remarketing a vyhodnocení marketingových kampaní
  Právní základ: souhlas s používáním marketingových a analytických cookies
  Zpracovávané OÚ cookies, IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků. Nastavení remarketingu lze upravit na stránce nastavení personalizace reklam. Bez souhlasu se kód spouští bez cookies a dalších technologií - pouze jako počítadlo konverzí.
  Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
  Doba zpracování: data uložena 18 měsíců
  Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
  Podmínky zpracování https://policies.google.com/technologies/ads

  Sklik
  Účel: remarketing a vyhodnocení marketingových kampaní
  Právní základ: souhlas s používáním marketingových a analytických cookies
  Zpracovávané OÚ cookies prvních stran, obsahující náhodné čísla či řetězce znaků. Nastavení reklam lze změnit na stránce "personalizovaná reklama".
  Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
  Doba zpracování: nepodařilo se nám dohledat
  Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
  Podmínky zpracování https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

  Facebook Pixel
  Účel: remarketing a vyhodnocení marketingových kampaní
  Právní základ: souhlas s používáním marketingových cookies
  Zpracovávané OÚ cookies, obsahující náhodné čísla či řetězce znaků, IP adresa, data o prohlížeči a zařízení uživatele, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků. Zobrazování personalizovaných reklam lze upravit či vypnout na stránce nastavení personalizace reklam.
  Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
  Doba zpracování: data uložena XXXX
  Zpracovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko
  Podmínky zpracování https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

  Zbozi.cz vyhodnocení kampaní
  Účel: zisk dat pro vyhodnocení kampaní
  Právní základ: souhlas s používáním marketingových cookies
  Zpracovávané OÚ cookies, obsahující náhodné čísla či řetězce znaků, IP adresa, data o prohlížeči a zařízení uživatele, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků, obsah objednávek
  Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
  Doba zpracování: data uložena XXXX
  Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
  Podmínky zpracování: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

  Zbozi.cz recenze
  Účel: zjištění spokojenosti s nákupem s pomocí e-mailového dotazníku
  Právní základ: souhlas se zasláním dotazníku
  Zpracovávané OÚ emailová adresa, obsah objednávky
  Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
  Doba zpracování: žádné
  Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
  Podmínky zpracování: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

  Exponea
  Účel: zjištění spokojenosti s nákupem s pomocí e-mailového dotazníku
  Právní základ: souhlas se zasláním dotazníku
  Zpracovávané OÚ emailová adresa, obsah objednávky
  Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
  Doba zpracování: žádné
  Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
  Podmínky zpracování: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

  Heureka.cz vyhodnocení kampaní
  Účel: zisk dat pro vyhodnocení kampaní
  Právní základ: souhlas s používáním marketingových cookies
  Zpracovávané OÚ cookies, obsahující náhodné čísla či řetězce znaků, IP adresa, data o prohlížeči a zařízení uživatele, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků, obsah objednávek
  Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, marketingové
  Doba zpracování: data uložena XXXX
  Zpracovatel: Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
  Podmínky zpracování: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

  Heureka.cz recenze
  Účel: zjištění spokojenosti s nákupem s pomocí e-mailového dotazníku v programu Ověřeno zákazníky
  Právní základ: souhlas se zasláním dotazníku
  Zpracovávané OÚ emailová adresa, obsah objednávky
  Typ cookies: žádné
  Doba zpracování: nepodařilo se nám dohledat
  Zpracovatel: Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
  Podmínky zpracování: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

 7. 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  - na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů vznést námitku,
  - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - registrace do uživatelského účtu

 1. 1. Udělujete tímto souhlas společnosti IDEA nábytek, s.r.o. se sídlem Evropská 675, 664 42, Modřice, IČO 48907847, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11214 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), zpracovávala na základě Vaší registrace uživatelského účtu následující osobní údaje:
  - e-mail,
  - heslo,
  (dále jen "Osobní údaje").

 2. 2. Osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 3. 3. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům:
  · administrace účtu,
  · umožnění objednávky v rozhraní e-shopu,
  · zasílání novinek a dalších obchodních sdělení správce v případě, že jste se k odběru přihlásil/a

 4. 4. Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu Vašeho aktivního užívání účtu, nejdéle však 10 let od posledního přihlášení.

 5. 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: e-reklamace@idea-nabytek.cz

 6. 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  - Poskytovatel e-shop systému spoločnost ZONER software, a.s., so sídlem Nové sady 583/18, Star Brno, 602 00, Brno, IČO 49437381;
  - Poskytovatel marketingových služeb, společnost Mailkit s.r.o., se sídlem Novákových 970/41, 180 00, Praha 8, IČ 26449901;
  - Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 7. 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  - na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání novinek

 1. 1. Udělujete tímto souhlas společnosti IDEA nábytek, s.r.o. se sídlem Evropská 675, 664 42, Modřice, IČO 48907847, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11214 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), zpracovávala Vaši emailovou adresu.

 2. 2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání novinek a obchodních sdělení. E-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 3. 3. E-mailová adresa bude za tímto účelem zpracovatelem zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 4. 4. S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu na emailovou adresu e-reklamace@idea-nabytek.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

 5. 5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro ni mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  a. Poskytovatel marketingových služeb, společnost Mailkit s.r.o., se sídlem Novákových 970/41, 180 00, Praha 8, IČ 26449901;
  b. Poskytovatel marketingových služeb, společnost CC Data spol. s r.o., se sídlem Blattného 2315/10, 158 00, Praha 5, IČ 64582761,
  c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 6. 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  - na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.